UUTTA! KATSO VIDEO
Myyjä

[Homo marketus on oma rotunsa]

MYYJÄ ON NISÄKÄS, jonka myyntigeeni tekee kantajastaan sosiaalisen, rohkean ja yritteliään. Myyjä on hyvä monessä asiassa, mutta erityistä menestystä hän saavuttaa oma-aloitteisuutta vaativissa tehtävissä. Hankituilla ominaisuuksilla, kuten koulutuksella tai työkokemuksella, ei ole myyjän menestyksen kannalta niin suurta merkitystä kuin oikealla asenteella ja tahtotilalla. 
Myyjän lajityyppinen
käyttäytyminen

  1. Asenne. Myyjärodulla on muita lajeja positiivisempi asenne. Vaikeuksia kohdatessa keskivertomyyjä masentuu ja luovuttaa, alfa -myyjä sisuuntuu ja aloittaa taistelun.
  2. Ajanhallinta. Alfamyyjä osaa suunnitella työtään ja asettaa itselleen tavoitteita. Huippuyksilöt tietävät mitä haluavat ja kulkevat sitä kohti.
  3. Uusasiakashallinta. Alfamyyjät levittävät reviiriään ja hankkivat uusia asiakkaita systemaattisesti. Valioyksilöillä on riittävästi rohkeutta ottaa kontakteja uusiin asiakkaisiin.
  4. Tuotetietous. Alfamyyjät tietävät, mitä tekevät ja hallitsevat niin omat kuin kilpailijan tuotteet.
  5. Ulkoinen olemus. Alfa-myyjät kiinnittävät huomiota ulkoiseen olemukseensa. Siksi heitä pidetäänkin nisäkkäistä vetovoimaisimpina.
  6. Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Alfa-myyjillä on kuudes aisti. He osaavat kuunnella asiakkaiden sanallista ja sanatonta viestintää.
  7. Myyntiesittelytaidot. Alfa-myyjät osaavat myyntiesittelynsä. He käyttäytyvät laumajohtajan tavoin ja pitävät langat käsissään.
  8. Kaupan päättäminen. Alfa-myyjät osaavat ja uskaltavat päättää kaupan. Heillä on riittävästi taitoa ja rohkeutta pyytää tilausta.